Uwaga! Uwaga! W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas II - V otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia w szkole z wyjątkiem religii i języka niemieckiego.Tylko uczniowie klasy VI zobowiązani są do zakupu podręczników i ćwiczeń !

 

Szkoła Podstawowa w Bargłówce znajduje się w województwie śląskim w gminie Sośnicowice. W roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do niej 77 uczniów. Kadra pedagogiczna to 12 nauczycieli. W szkole zatrudniony jest  pedagog, prowadzone są zajęcia logopedyczne, kółka języka niemieckiego i angielskiego. Bazę szkoły stanowią pracownie przedmiotowe m.in. przyrodnicza, historyczna, komputerowa. Jest  sala gimnastyczna. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły .

Zapraszamy również do odwiedzenia okolic naszej szkoły, które należą do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. 


 

Szkoła Podstawowa
w Bargłówce
44-153 Bargłówka
ul. Raciborska 67
tel. (032) 2387008

Mapa dojazdu

 Wpisz się do naszej Księgi gości!