Szkoła Podstawowa w Bargłówce znajduje się w województwie śląskim w gminie Sośnicowice. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza do niej 77 uczniów. Kadra pedagogiczna to 19 nauczycieli. W szkole zatrudniony jest  pedagog, prowadzone są zajęcia logopedyczne, kółka języka niemieckiego i angielskiego. Bazę szkoły stanowią pracownie przedmiotowe m.in. przyrodnicza, historyczna. Jest  sala gimnastyczna. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły .

Zapraszamy również do odwiedzenia okolic naszej szkoły, które należą do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych.
Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021
Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Bargłówce informuje, że
dniach od 9 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klasy I  na rok szkolny 2020/2021.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach

od 7:00 do 15:00 wypełnioną kartę zgłoszenia  dziecka do szkoły.

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie ! 

Dyrektor SP w Bargłówce uprzejmie informuje, że zgodnie z zaleceniami Organu Prowadzącego w Sośnicowicach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gliwicach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym województwie oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych Uczniów - zajęcia i konsultacje w dalszym ciągu odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

O dalszych decyzjach dotyczących powrotu dzieci do szkoły będę Państwa i Uczniów informowała na bieżąco. 
Z poważaniem 
Sylwia Langer 

Rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Kliknij i pobierz druk.

Procedury zdalnego nauczania.

Zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące procedur zdalnego nauczania.

 

 


Dziecięca Wszechnica Architektury

INFORMUJEMY, IŻ POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZDJĘĆ Z NASZEJ STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE JEST NIELEGALNE!!!

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa
w Bargłówce
44-153 Bargłówka
ul. Raciborska 67
tel. (032) 2387008

Mapa dojazdu

 Wpisz się do naszej Księgi gości!