Szkoła Podstawowa w Bargłówce znajduje się w województwie śląskim w gminie Sośnicowice. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza do niej 77 uczniów. Kadra pedagogiczna to 19 nauczycieli. W szkole zatrudniony jest  pedagog, prowadzone są zajęcia logopedyczne, kółka języka niemieckiego i angielskiego. Bazę szkoły stanowią pracownie przedmiotowe m.in. przyrodnicza, historyczna. Jest  sala gimnastyczna. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej szkoły .

Zapraszamy również do odwiedzenia okolic naszej szkoły, które należą do Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. 

 


Dziecięca Wszechnica Architektury

INFORMUJEMY, IŻ POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZDJĘĆ Z NASZEJ STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE JEST NIELEGALNE!!!

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa
w Bargłówce
44-153 Bargłówka
ul. Raciborska 67
tel. (032) 2387008

Mapa dojazdu

 Wpisz się do naszej Księgi gości!