Dyrektor szkoły:
 mgr Sylwia Langer

Nauczyciele szkoły: 

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Giedrys - Krysa
mgr
Małgorzata Malinowska - Idasiak
mgr Karina Kusyk - Bardzińska

Język polski

mgr Alicja Walus - Wspaniały
mgr Karina Kusyk - Bardzinska
 

Język niemiecki

mgr Sabina Scholz - Michalik
 

Język angielski

mgr Beata Urbanek

 

Historia

Geografia

Chemia

mgr Dariusz Łabaj 

mgr Grzegorz Czarny

mgr Danuta Paśnik - Rybińska

Matematyka 

Przyroda
Biologia

mgr Danuta Paśnik - Rybińska
mgr Marta Matuszewska
mgr Danuta Paśnik - Rybińska
mgr Kamila Czerwińska

Technika
Fizyka

mgr Sylwia Langer
mgr Marta Matuszewska

Informatyka

mgr Wiesław Wyrozumski

Religia

ks. Józef Sklorz

Wychowanie fizyczne

mgr Błażej Krysa
mgr Grzegorz Czarny

Muzyka 

mgr Marcin Kubala

Plastyka   mgr Anna Halder
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o społeczeństwie
  mgr inż. Józef Maj
Świetlica

Pedagog szkolny

Biblioteka szkolna

Logopedia 

  mgr Bogumiła Pawliczek, mgr Danuta Paśnik - Rybińska,
 mgr Kamila Czerwińska, mgr Sylwia Langer

mgr Marta Dzwonek

mgr Sabina Scholz - Michalik

mgr Małgorzata Malinowska - Idasiak

Powrót na górę strony