ORGANIZACJA  ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ

  W  BARGŁÓWCE

 

02.09.2019r.    Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2019/2020                   

17.09.2019 r. – Wybory Trójek Klasowych i wybory Rady Rodziców. 
 Wymagania edukacyjne i ocenianie.
Pedagogizacja rodziców nt.:
Dziennik elektroniczny- sposoby technologii informacyjno-komunikacyjnej ( TIK) w szkole
"Egzaminy 8-klasisty i rekrutacja do szkół  
ponadpodstawowych"- prezentacja.

                         Początek spotkania godz. 1600 

27.09.2019 r.   "Europejski Dzień Sportu 2018 dla nauczycieli, dzieci i rodziców"
Szkolny Turniej Łapanki  Siatkarskiej : Uczniowie/Rodzice/Nauczyciele                        

                         Początek spotkania godz. 1130 

15.10.2019r. " Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I "

                          Początek spotkań godz. 10:00

                              " Dzień Nauczyciela - świętem pracowników oświaty"

12.11.2019r.  Zebranie ogólne i spotkania klasowe
 "Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w naszej szkole"

                        Początek spotkania godz. 1600 

17.12.2019r.  "Wigilia w szkole - spotkanie opłatkowe 2019"

                        "Jarmark Świąteczny"
                          Początek spotkania godz. 1600      

     07.01.2020 r.  Konsultacje klasowe - propozycja ocen

                             śródrocznych
                               Początek spotkania  godz. 1600

      14.02.2020 r. Bal Przebierańców - dyskoteka, konkursy i zabawy przy muzyce.

18.02.2020 r.  Wywiadówka – podsumowanie wyników w nauce i

                        zachowaniu uczniów za I okres w roku szk. 2019/2020

                        Początek spotkania godz. 1600 

24.03.2020 r.    „ DZIEŃ OTWARTY” dla uczniów, rodziców i mieszkańców.

                         Wywiadówka - konsultacje klasowe

                         Początek spotkań godz. 1600                        

12.05.2020r.   Konsultacje klasowe. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

                         Początek spotkań godz. 1600 

     23.05.2020 r.   III Spotkanie z ekologią - zajęcia integracyjne,

                              warsztatowo-rekreacyjne w terenie z udziałem uczniów,

                              rodziców, nauczycieli i mieszkańców

                         Początek spotkania  godz. 1000- 1400

26.05.2020 r.   " Dla Mamy i Taty z najlepszymi życzenia"

 

05.06.2020 r.   "Euro 2020" Gminny Turniej Piłki Nożnej

                           Początek spotkania  godz. 11:30

      21.06.2020 r. Uroczysta akademia z okazji zakończenia zajęć

                             edukacyjnych w roku szk. 2019/2020 

Kalendarz roku szkolnego                  

     02.09.2019 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

     23-31.12.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna;

     13-26.01.2020 r.  Ferie zimowe;

     09-14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna;

     21-23.04.2020 r. Egzaminy ósmoklasistów

     26.06. 2020 r.     Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2019 r. (poniedziałek)

02.01.2020 r. ( czwartek)

03.01.2020 r. ( piątek)

30. 03 - 1.04. 2020 r.  rekolekcje parafialne

21-23.04.2020 r. ( dla uczniów kl. I-VII)

30.04.2020 r. (czwartek)

12.06.2020 r. (piątek)

 

 

 

  


Powrót na górę strony