ORGANIZACJA  ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  BARGŁÓWCE 

1.     Harmonogram spotkań z rodzicami :

04.09.2017 r.    Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017

                          " Co rodzice powinni wiedzieć o nowym roku szkolnym  

                          2017/2018 " - broszura MEN 

19.09.2017 r. – Wybory Trójek Klasowych i wybory uzupełniające Rady

                          Rodziców. System Oceniania i wymagania.

                          Pedagogizacja rodziców: „ Dziennik elektroniczny-          

                          sposoby wykorzystania informacji przez rodziców kl. I”

                         Początek spotkań godz. 1600 

05.10.2017 r.   "Dzień Sportu 2017 dla dzieci i rodziców"

                         Gry i zabawy rekreacyjno- sportowe z udziałem rodziców

                         Początek spotkań godz. 900 

14.11.2017 r.  Spotkania klasowe 

                        Pedagogizacja rodziców: " Bezpieczeństwo w Internecie.

                        Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

                        Program wychowawczo- profilaktyczny oraz zmiany w       

                        Statucie szkoły

                        Początek spotkań godz. 1600 

12.12.2017 r.  Spotkania klasowe : informacje o przewidywanych   

                        ocenach za I semestr. Początek spotkań godz. 1600                            

     19.12.2017 r.  Spotkanie opłatkowe uczniów, rodziców,

                             nauczycieli i mieszkańców oraz "Jarmark Świąteczny" . 

23.01.2018 r.  Wywiadówka – podsumowanie wyników w nauce i

                        zachowaniu uczniów za I okres w roku szk. 2017/2018

                        Początek spotkań godz. 1600 

06.03.2018 r.    „ DZIEŃ OTWARTY” dla uczniów, rodziców i

                         mieszkańców 

13.03.2018 r.   Spotkania klasowe 

                         Pedagogizacja rodziców: " Mądra pochwała, twórcza

                         krytyka, czy umiesz zachęcać dziecko do nauki? "

                         Początek spotkań godz. 1600 

15.05.2018 r.   Konsultacje klasowe. Informacja o przewidywanych

                         ocenach rocznych.

                         Początek spotkań godz. 1600 

      22.06.2018 r. Uroczysta akademia z okazji zakończenia zajęć

                             edukacyjnych w roku szk. 2017/2018  

     2. Kalendarz roku szkolnego:

    

     04.09.2017 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

     23-31.12.2017 r.  Zimowa przerwa świąteczna;

     29.01 - 11.02.2018 t.  Ferie zimowe;

     29.03. - 03.04.2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna;

     22.06.2018 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

  

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

19-21.03.2018 r. rekolekcje parafialne

02.05.2018 r.  ( środa)

04.05.2018 r.  ( piątek)

01.06.2018 r.  (piątek)

 

                       


Powrót na górę strony